Home » Educatie

Educatie

Collega Therapeuten

Als fysiotherapeut moet je up to date blijven qua kennis. Het kwaliteitsregister bewaakt dit middels de zogenaamde accreditatiepunten. Accreditatiepunten zijn gemiddeld 20-30 euro per punt (en dus per uur studie), een fors bedrag om je kennis bij te houden. Artikelen e.d. zijn daarnaast vaak niet publiekelijk beschikbaar, dus zelfstudie is niet erg toegankelijk. Educatie na je opleiding is belangrijk en hierin willen wij helpen. Wij willen State of the Art scholing verzorgen en interessante onderwerpen uiteenzetten via onze webblog. Reacties hierop kunnen wij uiteraard weer meenemen in onze scholingen. Daarnaast zullen wij zo nu en dan een symposium organiseren om al onze collega’s uit het werkveld te helpen met het bijhouden van de ontwikkelingen. Voor informatie, kijk op de blog of bij ons aanbod van scholing.

Therapeuten in opleiding

In Nederland is het niveau van de opleidingen tot fysiotherapeut erg hoog. Dit zal ervoor zorgen dat het vak in de toekomst alleen maar beter zal worden. Wij willen de therapeuten in opleiding uitdagen en prikkelen en assisteren met leuke artikelen op onze blog, maar ook willen we hen uitnodigen voor al onze verdere educatie mogelijkheden.
De student van nu is immers de therapeut van de toekomst. Voor informatie, kijk op de blog of bij ons aanbod van scholing.