Home » Educatie » Scholing

Scholing

De ontwikkelingen binnen het vakgebied gaan bijzonder snel. Het is van belang voor alle therapeuten om deze ontwikkelingen bij te houden. Dit is echter moeilijk, gezien er geen vrije toegang is tot alle artikelen en gezien het feit dat het zoekproces naar artikelen tijdrovend is. Om deze informatie toegankelijk te maken, ontwikkelen we (korte) cursussen voor zowel de beginnende als gevorderde therapeuten. Deze cursussen zijn geaccrediteerd voor het Centrale Kwaliteits Register (CKR) en we proberen de prijs interessant te houden, zodat het voor alle therapeuten makkelijker en goedkoper wordt om op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen te blijven en te voldoen aan de bijscholingsplicht van het CKR.  Daarnaast organiseren we enkele lezingen met interessante sprekers op de prachtige locatie ‘De Bovenkamer’. Op deze wijze willen we de kennisvalorisatie (het bundelen en verspreiden van (wetenschappelijke) kennis binnen de eerste lijn) bevorderen.

Op http://www.fysiotherapiescholing.nl is het aanbod van cursussen en lezingen te vinden en kun je je inschrijven.

Fysiotherapie Scholing, Cursussen en Lezingen