Home » Infographic

An overview of all released infographics by ECEZG. Just click on the picture to go to the infographic where you can download them and read some more information about the specific subject. In case you have a specific theme or idea in mind for an infographic, feel free to email to r.reezigt@ecezg.nl Een overzicht van alle uitgebrachte infographics van ECEZG. Door op de infographic te klikken ga je naar de pagina waar ook ondersteunende informatie vinden is over het onderwerp (en je tevens de infographic kan downloaden). Indien je een specifiek thema of idee hebt voor een infographic, stuur dan gerust een email naar r.reezigt@ecezg.nl


Disclaimer: The infographics are made by ECEZG with the highest care. The articles  where the infographics are based on are referenced in the infographic itself and in the published page it’s on. ECEZG does not claim to have written the articles themself, neither did ECEZG change any of the outcomes. The main aim of these infographics are to inform fellow physiotherapists and manual therapists. Used images and artwork are owned by ECEZG. Dutch/Nederlands: De infographics zijn gemaakt door ECEZG met de grootst mogelijke zorg. De artikelen waarop de infographics zijn gebasseerd staan altijd vermeld op de infographic en op de pagina waarop ze gepubliceerd staan. ECEZG claimt nocht het artikel dan wel het onderzoek zelf geschreven/uitgevoerd te hebben, noch de uitkomsten veranderd te hebben. Het hoofddoel van deze infographics is het delen van kennis met collega fysiotherapeuten en manueel therapeuten. Alle gebruikte afbeeldingen danwel foto’s zijn eigendom van ECEZG