Home » Therapie

Oefenzaal

Fysiotherapie Groningen

Fysiotherapie is een therapie vorm die zich richt op problemen in het bewegingsapparaat. Dit kunnen zowel pijnlijke of moeilijk uit te voeren bewegingen zijn ofwel pijnlijke of moeilijk vol te houden houdingen. De fysiotherapeut gebruikt zijn kennis en kunde om te kijken waar in het bewegingsapparaat het probleem zit. Deze problemen hoeven niet altijd een directe relatie met pijn te hebben.
Na het in kaart brengen van het probleem zal de fysiotherapeut, tesamen met de patient, kiezen voor een mogelijke behandeling. Dit kan middels oefeningen samen met de therapeut, middels zelfstandig oefenen en middels behandelingen die de therapeut uitvoert. Onder deze laatstgenoemde mogelijkheid vallen onder andere onderstaande mogelijkheden. Het toepassen van manipulaties (‘kraken’) wordt alleen door de Master in de Manuele Therapie (MMT’er) gedaan.

CWK

Manuele Therapie Groningen

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de Fysiotherapie. De Master in de Manuele Therapie (MMT) heeft een driejarige Master opleiding gevolgd om meer inzicht te krijgen in het houdings- en bewegingsapparaat. In deze master ligt de nadruk op de bewegingsleer van gewrichten en het wetenschappelijk onderbouwen van de meest effectieve behandelmethode die beschikbaar is. Hiernaast heeft de MMT’er nog enkele specifieke technieken beschikbaar, waar mobilisaties en manipulaties onder vallen. De manipulaties zijn beter bekend als ‘kraken’, een behandelvorm welke gekozen kan worden door de MMT’er bij houding en bewegingsproblematiek.

LwkClose

Artrokinesiologie Groningen

Artrokinesiologie is de kennis/wetenschap van de gevolgen van manuele regulatie op het individuele bewegingsapparaat. Manuele regulatie wil in dit geval zeggen: met de hand alle, niet optimaal bewegende gewrichten beïnvloeden. Het is een gewrichtsbehandeling gericht op het totale gewrichtensysteem. Artrokinesiologie heeft een herstellend effect op het gewrichtensysteem en spierstelsel. Het heeft daarvan afgeleid ook een herstellend effect op het spinale en het vegetatieve zenuwstelsel.

Met het spinale zenuwstelsel kan de mens langs bewuste weg het spierstelsel bewegen, waardoor men bijvoorbeeld kan lopen, springen, dansen, spreken, zingen. Het vegetatieve of autonome zenuwstelsel regelt langs onbewuste weg bijvoorbeeld het bloedvatstelsel en vele orgaanfuncties, zoals hart, longen, darmen, enz. Bij een stoornis van het vegetatieve zenuwstelsel ontstaan klachten zoals: hoofdpijn, migraine, keel-neus-oorpijn, depressiviteit, afwijkend gedrag, astma, bronchitis, hooikoorts, hyperventilatie, hoge bloeddruk, ernstige vermoeidheid, spastische darm, onrustige benen, enz.

Het woord individueel slaat op het feit dat, hoewel in grote lijnen het bewegingsapparaat voor iedereen gelijk is, er vele kleine individuele variaties bestaan. Nader beschouwd heeft iedereen zijn/haar eigen individuele bewegingsapparaat, vergelijkbaar met vingerafdrukken.
Systeem betekent hier: door specifiek onderzoek individuele kenmerken en stoornissen van het bewegingsapparaat vaststellen en behandelen.

Dry-needling

Dry Needling Groningen

Dry Needling is een fysiotherapeutische techniek gericht op het behandelen en het oplossen van spierverhardingen (myofaciale triggerpoints) in spieren. Triggerpoints zijn pijnlijke punten in spieren die met mogelijke uitstraling kunnen veroorzaken. De triggerpoints worden behandeld door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. Hierdoor ontstaat een reflex en wordt de spier aangespannen. Dit geeft een neuro-reflectoire verandering in de spier met als gevolg dat er een vermindering van pijn en een verbetering van spierfunctie. Dry needling is niet hetzelfde als accupunctuur waarbij vanuit een energetisch verklaringsmodel wordt geredeneerd. Dry needling is een westerse behandeltechniek dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld in de begin jaren 70. Dry needling behoort tot het domein van de fysiotherapeut. Het is een techniek dat een ondersteuning geeft in het behandelen van klachten waarbij tiggerpoints een rol spelen en wordt ook gezien als symptoom en zelden als oorzaak. Het behandelen van tiggerpoints kan een groot effect hebben in het doorbreken van vicieuze cirkels en andere behandelingen ondersteunen.

mulligan

Mulligan

Mulligan is een fysiotherapeutische techniek gericht op het behandelen en oplossen van gewrichtsproblematiek. Deze techniek is gebasseerd op gevorderde Manuele mobilisaties, met als uitgangspunt dat de behandeling volledig pijnvrij moet zijn. Indien dit lukt, is het resultaat vaak ook zeer gunstig. Deze techniek kan in principe op alle gewrichten worden toegepast. Na de eerste behandeling is er vaak al een indicatie of dit een passende techniek is voor het probleem.

fysiotape

Taping

Er zijn vele verschillende vormen van Taping. Medical Taping wordt zeer veel toegepast in de commerciële topsport wereld. Daarnaast begint het steeds meer vorm te krijgen als techniek om houdingsproblemen aan te pakken of om gewrichten en spieren steun te geven tijdens bewegen. Er is nog veel onderzoek gaande naar de exacte werking van Medical Taping. Soms kiezen de therapeuten ervoor om deze techniek toe te passen, als hier goede ervaringen mee zijn.

Ook wordt er gewerkt met Leukotape-P, een zeer sterke tape, waarbij onder andere bepaalde knie en enkelklachten goed getaped kunnen worden.

De bekende sporttaping, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een enkel na een verzwikking, behoort ook tot de mogelijkheden welke de therapeuten beschikbaar hebben. Dit kan zowel direct na bijvoorbeeld een enkelverzwikking als ter preventie van een enkelverzwikking. Stuur hier gerust een mail over.