Home » Wetenschap » Projecten

Lopende projecten

ECEZG probeert binnen het wetenschappelijk beleid allerlei vormen van projecten te ondersteunen die de (eerstelijns)zorg verbeteren. Dit kunnen projecten zijn die zichtbaar zich in de praktijk afspelen, maar ook projecten die zich achter de schermen afspelen. Sommige projecten gaan direct vanuit ECEZG, in andere participeren wij.

Momenteel zijn wij bezig met:

KNOP – Kennis Netwerk Ouderen Preventie i.r.t. valpreventie training
Een maatschappelijk/wetenschappelijk project waarin er getracht wordt een specifiek valpreventie programma te implementeren in de wijk. De doelgroep voor het programma zijn potentieel valgevaarlijke ouderen. Binnen het project wordt vanuit de doelgroep, vanuit de praktijk en vanuit het onderzoeksteam gezamenlijk gekeken naar hoe het programma geoptimaliseerd kan worden en zodoende grootschalig geïmplementeerd kan worden. Onderzoeksleider vanuit de Hanzehogeschool is mw. Marloes Lap.

 

BRUG studie – Chronische lage rugklachten
Een onderzoek naar factoren waarom acute lage rugklachten soms chronisch worden. Het bevat 3 momenten wanneer de patiënt gevraagd zal worden enkele vragenlijsten in te vullen. Onderzoeksleider is dr. H. Hallegraeff van het SOMT, in samenwerking met de RUG en de Vrije Universiteit Brussel.

Prognostisch onderzoek Schouderklachten
Een nationaal multicenter onderzoek naar de prognostische factoren bij aspecifieke schouderklachten, het PROCOS onderzoek (PROspectief Cohort Schouder, dhr. P. Nelissen , dhr B. van den Meiracker en Dr. C. Lucas van AMC).

In dit onderzoek worden patiënten ouder dan 18 met schouderklachten (exclusief postoperatief) bij de intake onderzocht met een follow up na 3,6 en 12 maanden.

Gezondheid in de Wijk
In samenwerking met het KNGF wordt er gekeken naar hoe de organisatie van de gezondheidszorg in de wijk kan worden verbeterd, zodat minder mensen uiteindelijk gebruik hoeven te maken van dure medische zorg.

Iedereen is welkom
Eveneens in samenwerking met Fysiotherapie Noorderbad starten wij met een ervaringswerkplek voor fysiotherapeuten wie tijdelijk geen werk hebben, aangevuld met fysiotherapeuten i.o. , waar we gratis consulten aanbieden voor een ieder uit de wijk die niet verzekerd is. Het maatschappelijke doel is om middels informeren en adviseren verdere (hoge) medische kosten te voorkomen.

Recent afgeronde projecten:

Therapeutische Alliantie
Een onderzoek waarbij vragenlijsten over therapeutische alliantie wordt gevalideerd, uitgevoerd bij ECEZG en het UMCG (afdeling Revalidatie). Onderzoeksleider is dhr. D. Paap, onder begeleiding van prof. dr. P. Dijkstra.

In dit onderzoek mogen alle patienten (>18 jaar) participeren. Hierbij worden verschillende vragenlijsten over de relatie met de behandelaar ingevuld. De behandelaar is geblindeerd voor de resultaten.

Dit onderzoek wordt momenteel beoordeeld ter publicatie. Dhr. D. Paap heeft voor dit onderzoek de wetenschapsprijs van Fysiotherapie Wetenschappen mogen ontvangen; zie deze pagina voor meer informatie over het artikel waartoe het geleid heeft.

Beschrijvend onderzoek aspecifieke nekklachten (1)
In dit onderzoek, geleid door o.a. Martijn Stenneberg van het SOMT, wordt gekeken naar welke karakteristieken patiënten met aspecifieke nekklachten hebben. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door alle 3e jaars MMT studenten van het SOMT, waardoor er minimaal 2400 verschillende personen zeer accuraat gemeten en bevraagd zullen worden. De metingen lopen van oktober ’14 tot maart ’15. Roland en Willem participeren in dit onderzoek en zullen de metingen verrichten.

Beschrijvend onderzoek aspecifieke nekklachten (2)
Binnen bovenstaand onderzoek is ECEZG, in samenwerking met het SOMT en Fysio Delta te Delfzijl, bezig met een eigen deelonderzoek. De titel van dit onderzoek is: “Welke factoren zijn verklarend voor de functionele beperkingen bij mensen met aspecifieke nekklachten?”. Binnen dit deelonderzoek wordt gebruik gemaakt van dezelfde metingen als bij het vorige onderzoek. De metingen lopen van oktober ’14 tot maart ’15. Roland en Willem zijn bij ECEZG verantwoordelijk voor de metingen.