Home » Privacybeleid

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 

  1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
PraktijknaamFysiotherapie Oosterpark, Peescentrum, Fysiotherapie Old Ambt, Fysiotherapie de Punt, allen vallend onder ECEZG, Expertise Centrum Eerstelijnszorg Groningen
AdresGorechtkade 2
Postcode / woonplaats9716 CA, Groningen
Telefoonnummer0503604573
Functionaris gegevensbeschermingR.R.Reezigt
E-mailadresr.reezigt@ecezg.nl

 

  1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling,
  • het op uw verzoek verwerken van abonnementsgegevens in het kader van fitness en/of andere therapiesessies.
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

  1. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

  1. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

  1. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

  1. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…
Inzage in dossierU heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
RectificatieU heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
VernietigingU heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@ecezg.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Gebruik website:

Cookies/Ip-adressen:

De website verzamelt IP-adressen om SPAM reacties te voorkomen en ongeoorloofd inloggen op de website tegen te gaan om zodoende de website beter te beveiligen. Tevens worden gegevens gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en de website versneld te laden bij terugkomende gebruikers. Deze data wordt minimaal 1x per kwartaal verwijderd bij het updaten van alle gebruikte plug-ins en websiteversie. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die specifieke data opslaan die herleidbaar zijn naar de gebruiker, vandaar dat er gekozen is om géén expliciete cookie melding te plaatsen op de website.

Contactformulieren:

Na het invullen van het contactformulier worden uw gegevens naar onze emailserver gestuurd. Deze gegevens gebruiken we om contact met u te leggen. Zodra we dit hebben gedaan, zullen we binnen 1 jaar deze gegevens verwijderen van de beveiligde emailserver.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

  1. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@ecezg.nl, bel ons of vraag ons persoonlijk in de praktijk.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.