Home » Blog » Bezoek Guusje ter Horst (KNGF): Kwaliteit in de Fysiotherapie

Bezoek Guusje ter Horst (KNGF): Kwaliteit in de Fysiotherapie

Op 20 juli jongstleden bracht mw. dr. Guusje Ter Horst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), een bezoek aan ons Expertisecentrum. Het doel van dit werkbezoek was om de kwaliteit van fysiotherapie te bespreken en ideeën uit te wisselen over het samenkomen van wetenschap, scholing en fysiotherapie. Het bezoek bestond uit een rondleiding door de praktijk en een geanimeerd gesprek over het expertisecentrum, het KNGF en de mogelijkheden om elkaar te versterken.

In gesprek over de kwaliteit van fysiotherapie met Guusje ter Horst
In gesprek over de kwaliteit van fysiotherapie

De rol van het KNGF binnen fysiotherapie

Het KNGF is druk bezig de fysiotherapie te ondersteunen waar dit mogelijk is. Het KNGF doet dit onder andere door het behartigen van de belangen van fysiotherapeuten in de politiek. Daarnaast voert het KNGF gesprekken met de zorgverzekeraars en specialisten- en patiëntenverenigingen. Ook door het aanbieden van cursussen, het ondersteunen van onderzoek en het faciliteren van communicatie tussen fysiotherapeuten in het werkveld is hier een onderdeel van. Helaas is dit niet altijd even duidelijk voor ons, de fysiotherapeuten. Er mag echter worden gezegd dat het KNGF steeds meer hun best doen om meer inzicht te geven in wat ze doen voor de leden.

Wetenschap binnen fysiotherapie

Zowel in onze praktijk Fysiotherapie Oosterpark als in de andere locaties welke onderdeel zijn van ECEZG zijn wij nauw betrokken met wetenschap. We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na door te werken middels de laatste wetenschappelijke bevindingen en nemen deel in wetenschappelijk onderzoek om de fysiotherapie te verbeteren. We proberen gevalideerde meetinstrumenten toe te passen op systematische wijze zodat we, naast directe evaluatieve mogelijkheden, in de toekomst retrospectief naar de data kunnen kijken voor het vormen van nieuwe ideeën. Mevrouw Ter Horst was vooral geïnteresseerd in onze motivatie achter deze werkwijze en de vraag hoe het KNGF de wetenschap het beste kan ondersteunen. Op dit moment ondersteunt het KNGF reeds vele hoogleraren om onderzoek binnen het domein fysiotherapie te kunnen doen.

Kwaliteit door scholing

Omdat alle betrokken fysiotherapeuten van ECEZG als docent of gastdocent actief zijn aan de hbo-opleiding Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen kwam het onderwerp onderwijs en scholing uiteraard uitgebreid aanbod. Tijdens de cursussen die ECEZG heeft georganiseerd viel ons de motivatie van (beginnende) fysiotherapeuten om cursussen te volgen en de grote behoefte aan toegankelijke kennis onder fysiotherapeuten op. Mevrouw Ter Horst gaf aan dat het KNGF zoveel mogelijk kennis probeert te bundelen en centraliseert. Deze kennis proberen ze reeds te delen via de site en de NPI service. Het blijkt echter dat slechts een klein deel van alle fysiotherapeuten hier gebruik van maakt. Het is zorgelijk dat veel fysiotherapeuten geen toegang hebben tot nieuwe, state of the art, informatie omtrent klachten ofwel dat men hier niet naar op zoek is.
Naast fysiotherapeuten informeert het KNGF ook andere disciplines in de zorgketens, zoals specialisten en huisartsen. Het doel hiervan is om zorgverleners waar fysiotherapeuten mee samenwerken op de hoogte te stlelen van het kennis- en opleidingsniveau van fysiotherapeuten en verdere samenwerkingsverbanden te realiseren.

Kwaliteit van fysiotherapie

Verder kwam de huidige status en de toekomst van de fysiotherapie ter sprake. Omdat de zorg aan veranderingen onderhevig is, zijn er veel mogelijkheden voor fysiotherapiepraktijken. Het KNGF stimuleert fysiotherapiepraktijken hierin bijvoorbeeld door het project “Gezondheid in de wijk”, waarin ECEZG deelneemt in de Oosterparkwijk. Zowel het KNGF als ECEZG zijn van mening dat, ongeacht de ontwikkelingen, het uitgangspunt moet blijven dat goed opgeleide fysiotherapeuten er zorg voor moeten dragen dat de kwaliteit van hun zorg goed blijft. Fysiotherapeuten moeten bewust bezig zijn met kwaliteit, kritisch zijn op alle mogelijke therapieën en gezondheidshypes, gebruik maken van Evidence Based Practise en vooral effectief behandelen. De fysiotherapeut is een zorgverlener, géén zorgondernemer. Daar plukken patiënten direct de vruchten van en behouden wij ons prachtige vak.
Bekijk hier de beelden welke gemaakt zijn voor het KNGF.

Na een korte lunch kwam het gesprek tot een einde. Wij vonden het erg leuk mevrouw ter Horst te ontvangen en hebben het idee dat dit wederzijds was: