Home » Achtergrond Informatie

Categorie: Achtergrond Informatie

Schouderklachten

Het bestaan van een capsulair patroon bij een Frozen shoulder

Binnen de Nederlandse fysiotherapie wordt van oudsher gebruik gemaakt van het soft tissue diagnosis system van de Londonse orthopeed Cyriax. In dit fysiotherapeutisch diagnose handboek wordt beschreven dat de afname van de bewegingsvrijheid van een gewricht in een specifiek patroon kan optreden, bij fysiotherapeuten ook wel bekend als het capsulair patroon. Onder een capsulair patroon wordt verstaan: een voor ieder gewricht kenmerkende volgorde van (al of niet pijnlijke) bewegingsbeperkingen die ontstaan bij irritatie van het totale gewrichtskapsel.(1) De aanwezigheid van een capsulair patroon tijdens het fysiotherapeutische bewegingsonderzoek zou zeer sterk wijzen op kapselproblematiek zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een frozen shoulder, artrose of artritis binnen het geteste gewricht.(1)

Kapsel Schouderklachten Fysiotherapie

Het bestaan van een capsulair patroon staat al geruime tijd ter discussie. Zowel in de fysiotherapie praktijk en binnen de wetenschap blijkt deze diagnostische handigheid veelal niet toereikend omdat de afname van bewegingsvrijheid bij patiënten met deze problemen in vele verschillende patronen optreden.(2) In 2003 concludeerde Rundquist dat bij mensen met een idiopatische frozen shoulder er wel bewegingsbeperkingen optreden in de schouder maar dat hierin niet het specifieke patroon van Exorotatie > Abductie > Endorotatie is te herkennen.(3) Binnen dit onderzoek is zowel gekeken naar de aanwezigheid van het capsulair patroon tussen het os Humerus ten opzichte van de thorax als het os Humerus ten opzichte van het os Scapula.(3)

In onderstaande staafdiagram staat de distributie van aanwezige bewegingsbeperkingen weergegeven vastgesteld tijdens het fysiotherapeutisch bewegingsonderzoek.

550831328002

Figuur 1. Distributie van type bewegingsbeperking tijdens fysiotherapeutisch bewegingsonderzoek

Conclusie

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden: tijdens het fysiotherapeutische bewegingsonderzoek is het gebruik van een capsulair patroon om een frozen shoulder te identificeren niet mogelijk. Ieder patroon van een toenemende bewegingsbeperking in de schouder, die zich initieel kenmerkt door pijn in de schouder uitstralend in de bovenarm en geleidelijk verlies aan actieve en passieve bewegingsvrijheid, kan betrekking hebben tot een frozen shoulder. Het optreden van een bewegingsbeperking geldt daarbij voor alle bewegingsrichtingen maar dient groter te zijn dan 25% in tenminste 2 bewegingsvlakken en meer dan 50% voor wat betreft de exorotatie vanuit de 0-stand (anatomische stand), ten opzichte van de niet-aangedane zijde. De bewegingsbeperking dient minstens 1 maand stabiel of toenemend aanwezig te zijn.(4,5)

1. Cyriax, J. in: Textbook of orthopedic medicine. Vol 1: Diagnosis of soft tissue lesions. 7th ed. Macmillan Publishing, New York; 1978
2. Hayes KW1, Petersen C, Falconer J. An examination of Cyriax’s passive motion tests with patients having osteoarthritis of the knee. Phys Ther. 1994 Aug;74(8):697-707; discussion 707-9
3.Rundquist PJ, Anderson DD, Guanche CA, Ludewig PM. Shoulder kinematics in subjects with frozen shoulder. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1473–9.
4. Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, Seitz AL, Uhl TL, Godges J, McClure PW. Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2013;43(5), A1-A31
5. Vermeulen HM, Schuitemaker R, Hekman KMC, Burg DH van der, Struyf F. De SNN Praktijkrichtlijn Frozen Shoulder voor fysiotherapeuten 2017. Schoudernetwerken Nederland, maart 2017: http://www.schoudernetwerk.nl/page/richtlijn-frozen-shoulder-2017

Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1

Vroeg starten met fysiotherapie bij lage rugklachten

Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1
Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1

In een vorige blog (Van gezond leven tot lage rugklachten) kwamen we tot de conclusie, op basis van gegevens van de World Health Organisation, dat lage rug klachten op nummer 1 staan qua prevalentie. Fysiotherapie is een goede en kosteneffectieve manier van behandelen. Maar hoe kosteneffectief is het en hoe vroeg moet je starten met fysiotherapie om de ‘beste’ behandeling te krijgen? Meer lezen

Van gezond leven tot lage rugklachten; Years Lost to Disability en Healthy Life Expectancy

Gezondheid in de wereld

Als mens hebben we één gezondheidsdoel, een zo’n hoog mogelijke leeftijd bereiken zonder veel ziektes/aandoeningen. Een hoge leeftijd in goede gezondheid is niet voor iedereen weggelegd. Als we kijken waar in de wereld de hoogste leeftijd in goede gezondheid kan worden bereikt is dat Meer lezen

Meten van de mobiliteit: van Range of Motion naar Neutrale Nul Methode

In dit eerste artikel over de Range of Motion wordt gekeken naar de Neutrale-Nul-Methode voor notatie volgens Debrunner (1971). De Neutrale Nul Methode  is een veel gebruikte notatie wijze binnen de fysiotherapie en draagt bij aan een uniforme communicatie van de gezondheidszorg.

Meer lezen