Home » Blog » Maatschappelijk project Gezondheid in de Wijk in Dagblad van het Noorden

Maatschappelijk project Gezondheid in de Wijk in Dagblad van het Noorden

Binnen ECEZG zijn we druk bezig met allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke projecten. Samen met Fysio Noorderbad zijn we bezig met enkele projecten in de wijk.
Willem Langoor is daarnaast ook bezig met een groot project genaamd ‘Gezondheid in de Wijk’ vanuit het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vorige week donderdag heeft hij voor collega’s hier een presentatie bij het RGF gehouden en gisteren stond hierover een stuk in het Dagblad van het Noorden.

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

Langer fit, langer vrij!

Sinds de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uit januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van haar burgers. Gemeenten willen dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen aan het dagelijks leven. En dat wilt u zelf natuurlijk ook! Wanneer het moeilijker wordt om zelfstandig (of; zelfredzaam) te blijven, kijkt uw gemeente, samen met diverse zorgverleners hoe iemand zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Samenwerking en onderling contact is belangrijk om mensen langer zelfstandig te laten zijn en blijven. En dat begint dichtbij, vaak letterlijk in uw wijk.

Langer zelfstandig blijven

Ook uw fysiotherapeut is een belangrijke zorgverlener in de wijk. Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven is het belangrijk dat u fit en vitaal blijft. De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van in beweging komen, zijn én blijven. Juist als het even wat minder soepel lijkt te gaan door ziekte of aandoeningen. Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken. De fysiotherapeut helpt u graag een extra stap verder en draagt zo direct bij aan zelfstandigheid. Mensen kunnen zo langer zelf de boodschappen blijven doen of de hond uitlaten.

Voorkomen is beter dan genezen

Fysiotherapeut Willem Langoor, verbonden aan het Expertise Centrum Eerstelijns Zorg Groningen (ECEZG), merkt in de praktijk welke voordelen nieuwe samenwerkingen in de wijk bieden. “Wij hebben besloten om onze blik niet enkel op de behandelkamer te richten maar ook te kijken naar wat er mogelijk is buiten, in de wijk. Juist om behandeling uit te stellen of te voorkomen. Van genezen naar voorkomen, die verschuiving is nu gaande.

Gemeenten en zorgverleners geven daar op hun eigen manier invulling aan. In Groningen bijvoorbeeld, zijn sociale WIJ teams opgericht waar de toegang tot hulp, advies en ondersteuning is geregeld. Deze teams verbinden zorgverleners in een netwerk. Zo kunnen buurtbewoners met een zorg- of hulpvraag op één plek terecht en dichtbij ondersteund worden.”

Willem Langoor
Willem Langoor

Zonder innovatie geen vooruitgang

Willem licht verder toe: “Samen met Fysiotherapie Noorderbad starten we nu projecten op het gebied van beweging en preventie. Denk aan fysiotherapie voor mensen met een laag inkomen en gerichte beweegprogramma’s in de wijk. Tijdens bijeenkomsten voor senioren geven we voorlichting en workshops over valpreventie. Nog een mooi voorbeeld is de samenwerking met de Hanzehogeschool. In opdracht van ECEZG werken afstuderende studenten aan een scriptie over de beste behandeling na het plaatsen van een heupprothese. Zo binden we onderzoek en onderwijs direct aan de praktijk.

Natuurlijk delen we graag kennis met andere fysiotherapeuten. Gezondheid is wat alle zorgverleners bindt. Door samen te werken en initiatieven te ontwikkelen pakken we steeds beter én eerder onze zorgrol. Met preventie, ondersteuning en samenwerking in de wijk kunnen mensen langer zelfstandig meedoen aan het dagelijks leven. Ik ben er trots op dat fysiotherapie daar een belangrijke bijdrage aan levert!”

Gezondheid in de Wijk

Willem Langoor is namens ECEZG een van de fysiotherapeuten die het project realiseert in de gemeente Groningen. Het project speelt zich af op meerdere vlakken, waaronder de wijkteams, de gemeente en collega praktijken een rol spelen. In de toekomst zullen we hier meer informatie over geven.