Home » Manuele Therapie

Tag: Manuele Therapie

Infographic created in January 2016 by ECEZG about "Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and sustained talocrural joint mobilization in individuals with limited ankle dorsiflexion: A randomized controlled trial" by Kang et al (2015)

Infographic: Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and talocrural joint mobilization

Infographic created in January 2016 by ECEZG about "Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and sustained talocrural joint mobilization in individuals with limited ankle dorsiflexion: A randomized controlled trial" by Kang et al (2015)
Infographic created in January 2016 by ECEZG about “Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and sustained talocrural joint mobilization in individuals with limited ankle dorsiflexion: A randomized controlled trial” by Kang et al (2015)

Infographic: Immediate combined effect of gastrocnemius stretching and sustained talocrural joint mobilization in individuals with limited ankle dorsiflexion: A randomized controlled trial

Kang et al – 2015

In this RCT  the researchers measured the effect of different interventions on the dorsal flexion of the talocrural (ankle) joint and their effect on gait.

Having a dorsal flexion range of motion under 10 degrees is a risk factor for lower extremity injuries, so influencing the ROM is an important intervention for the physiotherapist or manual therapist.

Combining a muscular stretch with talocrural joint mobilisation seems the best choice of interventions.

This Randomised Control Trial (RCT) is rated with use of the PEDro checklist with a score of 8/11 due to;

  • No information about concealing of allocation
  • No blinding of therapists who administered the therapy
  • No blinding of assessors who measured the key outcome (which were in fact the same therapists)

 


Disclaimer: The infographic is made by ECEZG with high care. The research is done by Kang et al. ECEZG does not claim to have done the research itself, neither did ECEZG change any of the outcomes. The main goal of this infographic is to inform fellow physiotherapists and manual therapists. Used images and artwork are owned by ECEZG.

Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1

Vroeg starten met fysiotherapie bij lage rugklachten

Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1
Artistieke weergave van de wervelkolom door Ursrules1

In een vorige blog (Van gezond leven tot lage rugklachten) kwamen we tot de conclusie, op basis van gegevens van de World Health Organisation, dat lage rug klachten op nummer 1 staan qua prevalentie. Fysiotherapie is een goede en kosteneffectieve manier van behandelen. Maar hoe kosteneffectief is het en hoe vroeg moet je starten met fysiotherapie om de ‘beste’ behandeling te krijgen? Lees meer

Van gezond leven tot lage rugklachten; Years Lost to Disability en Healthy Life Expectancy

Gezondheid in de wereld

Als mens hebben we één gezondheidsdoel, een zo’n hoog mogelijke leeftijd bereiken zonder veel ziektes/aandoeningen. Een hoge leeftijd in goede gezondheid is niet voor iedereen weggelegd. Als we kijken waar in de wereld de hoogste leeftijd in goede gezondheid kan worden bereikt is dat Lees meer

Heupartrose – Cluster van Sutlive; een visuele interpretatie van de CPR

Clinical Prediction Rule voor het voorspellen van de aanwezigheid van heupatrose bij unilaterale heuppijn; Cluster van Sutlive

In het artikel heupartrose – achtergrondinformatie is bij specifieke testen het cluster van Sutlive kort aan bod gekomen. Naast een voorspellende waarde voor mogelijke heupartrose (coxartrose) is het cluster ook bedoeld om progressie te monitoren. De verschillende onderdelen van het cluster van Sutlive zijn uitgewerkt met foto’s hoe de handgrepen uitgevoerd kunnen worden, overeenkomstig met het artikel zelf.

Lees meer